Bất động sản nổi bật

Bất động sản mới cập nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban]
[chitiet]

💰 Giá: 40000 USD/tháng
⚙ Din tích: :550 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 750 Triu/tháng
⚙ Din tích: :300 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 40000 USD/tháng
⚙ Din tích: :500 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 55 Triu/tháng
⚙ Din tích: :50 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 6000 USD/tháng
⚙ Din tích: :155 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 5000 USD/tháng
⚙ Din tích: :72 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 44 Triu/tháng
⚙ Din tích: :40 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 25 Triu/tháng
⚙ Din tích: :50 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 40 Triu/tháng
⚙ Din tích: :100 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 230 Triu/tháng
⚙ Din tích: :185 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 18000 USD/tháng
⚙ Din tích: :200 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 60 triu/tháng 
⚙ Din tích: :75 m²
⛳ V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni


Ảnh minh họa

[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban]
[chitiet]

💰 Giá: 30 t 
💰 Din tích: 80 m²
V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

💰 Giá: 340 tri
💰 Din tích: 190 m²
V trí: Qun Ba ĐìnhHà Ni

Ảnh minh họa
[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Báo chí nói về chúng tôi

Báo VTV viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Giao dịch BĐS trên Địa Ốc Thủ Đô: Hiệu quả và đáng tin cậy

Địa ốc Thủ Đô chuyên kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Công ty có những nhân viên môi giới BĐS giỏi và giàu kinh nghiệm, hiểu biết đầy đủ về luật, linh hoạt, nhạy bén, hết lòng vì khách hàng.

Báo DANTRI viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Nhộn nhịp thị trường mua bán và cho thuê nhà mặt phố Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Ốc Thủ Đô là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản được lập ra với mục đích đem lại những giao dịch thành công, nhanh chóng và làm hài lòng cả bên mua lẫn bên bán.